Dahiliye (İç Hastalıkları) Hakkında Genel Bilgi

*Dahiliye yani İç Hastalıkları bölümü kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla birlikte 16 yaş üstü tüm erişkin hasta grubunun cerrahi operasyon harici tüm şikayetlerinin çözüm merkezidir.
Sağlık merkezimize başvuran hastaların büyük çoğunluğunun sağlık problemleri İç Hastalıklarının ilgi alanına girmekte ve çözüm sunulmaktadır.

*Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide ve barsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp ve damar sistemi hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıkları gibi birçok sistem hastalıklarının bu geniş skalanın içinde yer almaktadır.

*Erişkinlerin de sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi ve çözüm alanı İç Hastalıkları bölümüdür.

*Hastanemizde İç Hastalıkları hizmeti, İç Hastalıkları uzmanları tarafından 24 saat süreyle kesintisiz olarak sağlanmaktadır. Bu hizmet kapsamında ayaktan poliklinik muayeneleri, yatarak tanı, takip ve tedavileri,acil servis hizmetleri,cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası hasta değerlendirilmeleri, diğer branşlara konsültasyon hizmetleri ve check-up programları bulunmaktadır.