ALLEBEN TIP MERKEZİ PSİKOLOJİ BİRİMİ

YETİŞKİNLER İLE BİREYSEL PSİKOTERAPİ

*Psikoterapi

*Grup Terapisi

Yetişkinler ile bireysel psikoterapi süreci, yetişkinlerin yaşadıkları ruhsal sıkıntılarla baş etmek amacı ile yeni yollar keşfettikleri, olumsuz duygularını kabullenerek duygularıyla barıştıkları ve dönüştürdükleri, yeni bakış açıları ile olaylara, insanlara ve yaşama bakmayı öğrendikleri, farklı olasılıkları görmeye başladıkları, problem çözme becerilerinin arttığı ve içsel kaynaklarını fark ederek özdeğerleri ile bağlantıya geçtikleri bir süreçtir. Yetişkinlerin Psikoterapi desteği alma nedenlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.

Depresyon (Yoğun mutsuzluk ve hüzün)

Kaygı Bozuklukları - Kaygı, korku ve endişeler (Gelecek endişeleri, sosyal ortamda kaygılar, fobiler, kuruntular vb.)

Panik Atak

Sosyal Fobi

İş Yaşamı Sorunları ve Stres

Kişilik Bozuklukları

Yeme Bozuklukları (Anoreksiya Nevroza, Blumia Nevroza)

Travma Bozuklukları (PTSS)

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Boşanma

İlişkisel sorunlar

Takıntılar

Öfke kontrol problemi

Travma

Bağımlılık

Ailede Ölüm ve Yas Süreci

İntihar eğilimi/girişimi

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİ

*Psikoterapi

*Oyun Terapisi

Çocuk ve ergenlerle psikoterapi sürecinde amaç, çocuk ve terapist arasında güvene dayalı ilişkinin inşa edilmesi ile çocuk veya ergenin özdeğer ve özgüveninin artması; yaşanan sıkıntıları besleyen gerçekdışı düşüncelerin esneyerek yeni gerçekçi bakış açılarının kazanılması; çocuğun ve ergenin duygularını düzenleyerek ifade edebilmeyi öğrenmesi ve çocuğun ve ergenin gelişim düzeyine uygun yapıcı ebeveyn tutumları aracılığıyla işlevsiz davranışların değişiminin sağlanmasıdır. Çocuk ve Ergenlerin Psikoterapi desteği alma nedenlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.

Okul başarısızlığı (Dikkat Eksikliği ve/veya Öğrenme Güçlüğü)

Özgül Öğrenme Güçlüğü ( Disleksi, Diskalküli, Disgrafi)

Davranış Sorunları (İnatçılık, kurallara uymama gibi)

Sosyal Fobi

Sınav kaygısı

Çekingenlik ve sosyal ortamda kaygılar

Tırnak yeme

Alt Islatma

Konuşma Bozuklukları ( Akıcı Konuşma Bozuklukları, Fonolojik Problemler)

Trikotillomani

Çocukluk dönemi korkuları

Kardeş kıskançlığı

Boşanma veya ebeveyn kaybı sonrası yoğun mutsuzluk ve hüzün

Çocuk istismarı/ihmalinin olumsuz etkileri

Ebeveyn-çocuk arasındaki iletişim problemleri

Gelişimsel gerilikler

AİLE TERAPİSİ

Aile terapisinde amaç, aile üyelerinin birbirlerine karşı bakış açılarının önyargı ve kalıplardan arınması, aile üyelerinin birbirlerindeki ve ailedeki kaynakları fark etmesi, olumlu iletişim yollarının keşfedilerek öğrenilmesi, problemlerle olumlu ve çatışmadan arınmış bir şekilde baş etme becerilerinin gelişmesi ve her aile üyesinin düşünce, duygu ve ihtiyaçlarının duyulabilmesi için aile içinde sevgi, saygı, yakınlık ve kabulün yaşandığı ‘güvenli’ ortamın sağlanmasıdır. Aile üyeleri arasında anlaşmazlık, çatışma, iletişim kopukluğu ve güvensizlik; çocuk/ergen ve ebeveyn arasındaki tartışma ve anlaşmazlıklar; aile üyelerinden birinin kronik hastalığa yakalanması; ailede kayıp ve yas süreci; aile üyelerinden birinin intihar teşebbüsü/riski ve/veya madde bağımlılığı; boşanma sürecinde ailenin yeniden yapılanması gibi nedenlerle Aile Terapisi sürecine başvuruda bulunabilmektedir.

ÇİFT TERAPİSİ

Genellikle çiftler bazı konularda ciddi anlaşmazlık, çatışma, iletişim kopukluğu, aldatma, şiddet ve/veya boşanmaya dair kararsızlık ve netleşme ihtiyacı yaşadıklarında çift terapisine başvurabilmektedirler. Çift terapisinde amaç çiftlerin ilişkilerinde yeni ve yapıcı iletişim yollarını keşfetmeleri; birbirlerini farklı pencerelerden görerek anlayabildikleri, güvendikleri, yakınlık ve sevgiyi deneyimledikleri ilişkisel zeminin oluşturulması ve işlevsel çözüm yollarının üretilmesidir. Çift terapisinde bireylerin içsel olarak dengede hissetmeleri ve sağlıklı ilişkisel kararların alınabileceği atmosferin inşa edilmesi çok önemlidir. Ayrıca, Çift ve Aile Terapisi, eşlerin boşanma sürecinde kuracakları yeni yaşamın inşa edilmesi, ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve çocuklara karşı tutumlar konusunda netleşilmesi adına da gerekli ve yararlı bir süreçtir.

GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME

* Wisc-r Testi : 6-16 yaş arasındaki bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir.

*Denver II Gelişim Testi : 0–6 yaş grubu çocukların ince motor, kaba motor, sosyal ve dil gelişimlerini değerlendirmek için uygulanmaktadır.

*Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş grubu çocukların gelişimlerini değerlendirmek için uygulanmaktadır.

Çocuk ve ergenlik döneminde danışmanlık alabileceğiniz alanlardan bazıları;

 

-Okul Başarısızlığı, (Dikkat Eksikliği veya Öğrenme Güçlüğü)

-Konuşma Bozuklukları ( Kekemelik)

-Çocuk istismari/İhmali

-Kaygı Bozuklukları

-Ayrılık Kaygıları

Çocuğun evden ya da evde bağlandığı kişiden ayrılmaya bağlı aşırı anksiyetenin olmasıdır.

-Okul Fobisi

-Sınav Kaygısı

-Fobiler

-Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim problemleri

-Davranış Sorunları

-Kardeş Kıskançlığı

 


ALLEBEN TIP MERKEZİNDE UYGULANAN TESTLER

 

* Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (Wisc-r)

* Denver II Gelişim Testi

* Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi (MMPI)

* Ankara Gelişim Tarama Envanteri

*Lousia düss Psikanalitik Hikayeler

*Frankfurter Dikkat Testi

*Burdon Dikkat Testi

*Beier Cümle tamamlama Testi

*Kent EGY

*Cattell 2-A Zeka Testi

*Gessel Gelişim Figürleri Testi

*Good Enough Harris Bir Adam Çiz Testi

*Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

*Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

*Frostig Gelişimsel -Görsel Algı Testi

*Benton Görsel Bellek Testi

*Porteus Labirentleri Testi

*Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi